Moderní okluze a funkce ONLINE 2021

Vše, co chcete vědět o praktickém použití funkce v zubním lékařství.

Když jsem se začal okluzí a funkcí několik let po skončení studia zabývat, byl jsem zmatený. A to dost. Jezdil jsem na kurzy do zahraničí, moc jsem nevěděl, o čem tam mluví, ale vracel se domů s tím, že to prostě pochopím a aplikuji do praxe. Učil jsem se a dosud učím od jmen jako Frank Spear, Alexander Gutowski, Diether Reusch, John Kois i mnohých dalších. Používání moderního konceptu okluze a funkce mi nejenom velmi změnilo pohled na zubní lékařství, ale i pomohlo k předvídatelným a jasným výsledkům. Začal jsem mít o hodně větší radost zvláště z protetiky a zároveň mi funkce ukazovala a ukazuje cestu i v mnoha dalších podoborech zubního lékařství. A pokud něco nefunguje, vím, proč se tak děje, kde jsem udělal chybu.