Svět okluze a funkce

Už Jára Cimrman ve svém dentistickém období věděl o funkci zubů své - že jsou určeny k pouhému mechanickému drcení potravy. Aby toto drcení probíhalo co nejkvalitněji, je potřeba nejenom zubů, ale i souladu se svaly a čelistním kloubem.

Protože se o funkci a okluzi čím dál tím víc mluví, a mluví a přednášejí o ní lidé nejenom z praxe, s dostatečnými praktickými zkušenostmi, ale i ti méně zkušení, tak pozoruji, že pomalu začíná ono typické anglicky pojmenované “confusion in occlusion”, tedy zmatek v okluzi. Rád bych Vám v rámci této dvoudenní konference ukázal, že v okluzi může být úplný pořádek, a že valná většina světových směrů je vlastně skoro stejná, jen si tam jednotliví přednášející a učitelé prostě přidají něco svého. Cíl všech je stejný - kvalitní funkce našeho stomatognátního systému, harmonie mezi svaly, temporomandibulárním kloubem a zuby.