Preparace, otiskování a cementace srpen 2022

Určeno všem, kteří se chtějí naučit a také upevnit velmi poctivé základy ve fixní protetice.

Základem kvalitní fixní protetiky je umět dobře napreparovat, otisknout, zaregistrovat skus nebo mezičelistní vztahy, zhotovit kvalitní provizorium a nakonec samozřejmě poctivě nacementovat a vyartikulovat náhradu. Tímto vším se zabýváme v tomto dvoudenním intenzivním kurzu.