Svět okluze a funkce

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

Protože se o funkci a okluzi čím dál tím víc mluví, a mluví a přednášejí o ní lidé nejenom z praxe, s dostatečnými praktickými zkušenostmi, ale i ti méně zkušení, tak pozoruji, že pomalu začíná ono typické anglicky pojmenované “confusion in occlusion”, tedy zmatek v okluzi. Rád bych Vám v rámci této dvoudenní konference ukázal, že v okluzi může být úplný pořádek, a že valná většina světových směrů je vlastně skoro stejná, jen si tam jednotliví přednášející a učitelé prostě přidají něco svého. Cíl všech je stejný - kvalitní funkce našeho stomatognátního systému, harmonie mezi svaly, temporomandibulárním kloubem a zuby.

Už Jára Cimrman ve svém dentistickém období věděl o funkci zubů své - že jsou určeny k pouhému mechanickému drcení potravy. Aby toto drcení probíhalo co nejkvalitněji, je potřeba nejenom zubů, ale i souladu se svaly a čelistním kloubem.

Protože se o funkci a okluzi čím dál tím víc mluví, a mluví a přednášejí o ní lidé nejenom z praxe, s dostatečnými praktickými zkušenostmi, ale i ti méně zkušení, tak pozoruji, že pomalu začíná ono typické anglicky pojmenované “confusion in occlusion”, tedy zmatek v okluzi. Rád bych Vám v rámci této dvoudenní konference ukázal, že v okluzi může být úplný pořádek, a že valná většina světových směrů je vlastně skoro stejná, jen si tam jednotliví přednášející a učitelé prostě přidají něco svého. Cíl všech je stejný - kvalitní funkce našeho stomatognátního systému, harmonie mezi svaly, temporomandibulárním kloubem a zuby.

V okluzi je potřeba dodržovat určitá pravidla, aby vše fungovalo harmonicky. Tato pravidla Vám odprezentuji společně se svými přáteli - s odborníky, kterých si moc vážím a kteří tato pravidla každodenně aplikují ve svých soukromých praxích. Protetik a specialista na funkci Wolf-Dieter Seeher v Mnichově, ortodontistka Katarzyna Wisniewska ve Varšavě a ortodontista Ufuk Demir v Istanbulu.

Okluze a funkce se blízce dotýká všech oborů zubního lékařství, proto bych rád pozval všechny všeobecné zubní lékaři i specialisty, zvláště ty, co rádi dělají protetiku chtějí dále prohlubovat své znalosti. Zvláštní důraz věnujeme funkci a ortodoncii, proto jsou neméně srdečně zváni i všichni ortodontisté. Vlastně - vezměte své ortodontisty s sebou!

V rámci této dvoudenní konference Vám předáme jasný a srozumitelný koncept okluze, který budete moci aplikovat ve svých praxích. Od základního funkčního vyšetření přes preciznost, bez které kvalitní okluze neexistuje, přes registrace skusu a mezičelistních vztahů, artikulátory, obličejový oblouk, mechanickou a digitální axiografii, až k čelistnímu kloubu, jeho poruchám, jejich léčbě, k dlahám a ekvilibraci skusu. A samozřejmě pak druhý den nastoupí již zmiňovaná ortodoncie.

Konference obsahuje velké množství obrazové dokumentace ve formě fotek a videí, některé části plánujeme i jako live ukázky.  

V případě, že Vás okluze a funkce pak zajímají více, nebo teprve zaujmou, můžete se později zúčastnit některého z našich praktických kurzů.

Těším se s Vámi naviděnou i za své zahraniční kolegy, hezký den,

Jiří Zvolánek

Co: dvoudení konferece věnující se funkci a okluzi od základů po to nejsložitější, zabývající se i temporomandibulárním kloubem a jeho poruchami; velmi důležitou součástí této akce bude funkce a ortodoncie

Kdo přednáší: dr. Jiří Zvolánek, Plzeň, dr. Wolf-Dieter Seeher, Mnichov, dr. Katarzyna Wisniewska, Varšava, dr. Ufuk Demir, Istanbul - více o přednášejících pod obsahem konference - sjeďte níže

Pro koho: pro všeobecné zubní lékařky/ lékaře, pro specialistky i specialisty v různých oborech zubního lékařství, pro ortodontistky i ortodontisty, pro zubní techničky/ techniky, pro studentky a studenty zubního lékařství

Kdy: 15. - 16. května 2020 (prezence od 8 hodin, začátek v 9 hodin, konec v cca 17 hodin v páetk i sobotu)

Kde: Konferenční centrum hotelu Olšanka, Táboritská 1000/23, 130 00 Praha 3 - Žižkov, tel.: 267 092 202

Za kolik: 13310 Kč včetně DPH 

(platba po obdržení faktury, faktury budou vystavovány postupně, při zrušení účasti do 15. dubna 2020 bude navrácen celý účastnický poplatek, při zrušení od 16. dubna do 1. května 2020 bude účtován storno poplatek 50% z ceny přednášky, při zrušení od 2. května do 15. května 2019 bude účtován storno poplatek 100% z ceny přednášky, v případě zrušení je možné jmenovat jiného účastníka)

Cena obsahuje kurzovné, občerstvení o přestávkách, hand-out, oběd a DPH.

Pořadatel: KalkoCzech s.r.o., Alej Svobody 55, 32300 Plzeň, IČ: 28960050, DIČ: CZ28960050

Bude zažádáno o bodové ohodnocení ČSK a KZT.

Obsah:

pátek 15. května 2020

8.00 až 9.00 prezence

9.00 - 10.30 Dr. Jiří Zvolánek

k čemu je vlastně okluze a funkce, symptomatický a asymptomatický pacient

funkční vyšetření a diagnostika, MFA/ MSA - manuelní funkční a strukturní analýza

maximální přesnost - vlastní ruce vs. virtuelní svět

artikulátor jako základ - který je pro mě nejlepší?

obličejový oblouk jako nedílná součást naší práce 

vysvětlení proč na programu Dyna-Sim-Axis

 

statická okluze a maximální interkuspidace

MIP a vše o ní, včetně základů registrace

proč MIP občas nepomáhá, ale spíše škodí

 

10.30 až 11.00 přestávka s občerstvením

 

11.00 až 12.30 Dr. Jiří Zvolánek

statická okluze a centric relation

metody precizní registrace v CR

srovnání přesnosti CR registrátů ve fixní protetice

srovnání přesnosti CR registrátů ve snímatelné protetice

 

12.30 až 13.30 přestávka na obědový bufet

 

13.30 až 15.00 Dr. Jiří Zvolánek, Dr. Wolf-Dieter Seeher

digitální kontrola skusu - jak a proč, výhody a nevýhody

změny výšky skusu - jak na to a v jaké poloze 

 

dynamická okluze

jak nastavíme artikulátor v dynamice vpředu

jak nastavíme artikulátor v dynamice vzadu

špičákové vedení a proč ho miluji :)

protruze, retruze a end-to-end pozice

 

15.00 až 15.30 přestávka s občerstvením

 

15.30 až 17.00 Dr. Wolf-Dieter, Dr. Jiří Zvolánek

dynamická okluze 

získání informací pro nastavení artikulátoru

registráty vs. axiografie

mechanická vs. digitální axiografie

 

čelistní kloub a jeho normální funkce

poruchy čelistního kloubu a diferenciální diagnostika

možnosti léčby

 

 

 

sobota 16. května 2020 - simultánně tlumočeno z Aj do Čj

 

9.00 až 10.30 Dr. Katarzyna Wisniewska

funkční diagnostické možnosti v dnešní ortodoncii

od CBCT přes deprogramování k modelům v artikulátoru

funkční a anatomická nestabilita

dlaha pro ortodontické symptomatické pacienty před ošetřením

 

10.30 až 11.00 přestávka s občerstvením

 

11.00 až 12.30 Dr. Katarzyna Wisniewska

ortodontické ošetření v centric relation CR - jak na to

multidisciplinární spolupráce ortodoncie a funkce napříč všemi obory

co chci od svých spolupracovníků a co oni ode mě

případy pacientů ošetřených s důrazem na funkci 

 

12.30 až 13.30 přestávka na obědový bufet

 

13.30 až 15.00 Dr. Ufuk Demir

funkční okluze v ortodoncii

centric relation a maximální interkuspidace MIP - rozdíl v užití v ortodoncii

dlahy, které používám, jejich použití a úprava pro pacienta

kazuistiky orto ošetření, kde CR a MIP jsou stejné, kde CR a MIP jsou odlišné

kazuistiky orto ošetření s a bez dlahy

 

15.00 až 15.30 přestávka s občerstvením

 

15.30 až 17 hodin  Dr. Wolf-Dieter Seeher, Dr. Jiří Zvolánek

dlahy pro léčbu čelistního kloubu

ekvilibrace a její zásady

ekvilibrace v artikulátoru - jak na to krok po kroku

ekvilibrace v maximální interkuspidaci MIP v ústech

ekvilibrace v centric relation CR v ústech 

 

Přednášející:

Dr. Jiří Zvolánek, protetika a okluze, Plzeň - více v sekci O mně na těchto stránkách

 

Dr. Wolf-Dieter Seeher, specialista na funkci, protetika, Michov

 1972 - 1974 studium fyziky a elektroinženýrství

1974 - 1979 studium zubního lékařství na Ludwig-Maximilian-Universität v Mnichově

1980 - udělen doktorský titul v zubním lékařství po obhájení závěrečné práce

od roku 1982 vlastní soukromá zubní praxe v Mnichově

od roku 1985 člen AES (American Equilibration Society)

od roku 1985 přednáší a dělá kurzy v Německu a zahraničí v oblasti funkční terapie, parodontologie a protetiky nesené implantáty

více než 30 let konzultant firmy SAM - výrobce artikulátorů a příslušenství k nim

1999 - 2007 viceprezident německé DGFDT (Německá akademie pro funkční diagnostiku a terapii)

Specialista na funkční diagnostiku a terapii (DGFDT), specialista na rekonstrukční zubní lékařství, estetiku a funkci (EDA). Je členem několika významných studijních klubů, mimo jiné Neue Gruppe. V roce 2017 vyvinul vzdělávací software Dyna-Sim-Axis.

 

Dr. Katarzyna Wisniewska, ortodontistka, Varšava

1992 - vystudovala zubní lékařství na Lékařské fakultě ve Varšavě

1993 - 1999 pracovala jako lékařka na ortodontickém oddělení na univerzitě

1998 - absolvovala postgraduální studium ortodoncie

od 1999 dodnes - spolumajitelka specializované ortodontické praxe ORTOS ve Varšavě

Absolvovala Arnett/ Gunson kurz ortodoncie a ortognátní chirurgie v Santa Barbaře v Kalifornii

Absolvovala dvouletý program FACE/ Roth-Williams Center for Functional Occlusion, San Sebastian, Španělsko, vedený dr. Renato Cicconi a dr. Domingo Martin

Jejími hlavními zájmy je ortodoncie spojená s ortognátními operacemi a dysfunkční problémy stomatognátního systému spojené s ortodoncií. Školí v oblasti ortodoncie a funkce od roku 2013.

Je členkou EOS (European Orthodontic Society) a Polské ortodontické společnosti.

Co chce hlavně ve své prezentaci sdělit: 

Dysfunkce svalů a celého komplexu temporomandibulárního kloubu se objevuje u mnoha ortodontických pacientů. Někdy jsou problémy nejasné a pro ortodontistu představují skutečnou výzvu.  Věřím tomu, že hlubší a kvalitní ortodontická analýza CR centric relation - centrálního vztahu vs. MIP maximální interkuspidace, a ošetření stavějící na této kvalitní diagnóze, je velmi důležité pro dlouhodobou stabilitu ortodontických ošetření.

Cílem mé prezentace je vysvětlit jak pracovat v pojetí CR centric relation - centrální vztah s ortodontickými pacienty.

 

Dr. Ufuk Demir, ortodontista, Istanbul

Vystudoval zubní lékařství na Marmara University v roce 2003 a dokončil své postgraduální studium ortodoncie na Yeditepe University v roce 2007.

2011 se zúčastnil “mini residency” programu týkajícího se temporomandibulárního kloubu a orofaciální bolesti u dr. Jefferyho Okesona na University of Kentucky, v americké Oklahomě

2011 - 2013 absolvoval FACE program - Roth/ Williams Functional and Cosmetic Excellence 

2012 absolvoval Arnett/ Gunson kurz ortodoncie a ortognátní chirurgie v Santa Barbaře v Kalifornii

Je členem EOS (European Ortodontics Society), WFO (World Federation of Orthodontics) a AAO (Ameriacn Association of Orthodontics).

Co chce hlavně ve své prezentaci sdělit: 

Po ortodontickém ošetření chceme perfektní srovnání zubů a krásný úsměv, ale chceme také všechny části našeho žvýkacího systému - klouby, svaly i zuby, aby spolu fungovaly v harmonii. Tato harmonie je také nazývána stabilitou. Pokud dojde k dysharmonii, vytvoří se nestabilita celého systému a tato může mít za následek problémy v temporomandibulární oblasti. My jakožto ortodontisté můžeme změnit postavení zubů a tím vytvořit naším ošetřením stabilní okluzi a minimalizovat rizika temporomandibulárních poruch.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PŘIHLÁŠKA NA KURZ