Dentální dny v Krkonoších

Přednáška a workshop na téma funkce, fixní a snímací protetika v rámci Dentálních dnů v Krko-noších. Konference se koná 14. až 16. června 2017, více info na www.ddvk.cz

Přednáška a workshop na téma funkce, fixní a snímací protetika

Naše přednáška a workshop se uskuteční v pátek 14. června a v sobotu 15. června 2017.

Přednáška: Povídání o funkci a protetice

Funkce

 • co to je funkce
 • funkce vs. estetika
 • funkce a stomatognátní systém
 • statická okluze - maximální interkuspidace MIP a centric relation CR
 • dynamická okluze a end-to-end pozice
 • artikulátor
 • obličejový oblouk

Fixní protetika

 • preparace
 • gingivální management
 • jak na skvělý otisk
 • provizoria
 • cementace

Snímací protetika

 • teleskopické snímací náhrady (na zubech i na implantátech)
 • celkové protézy, které skvěle drží a ještě lépe koušou

Workshop: práce s artikulátory a obličejovými oblouky

Přineste si s sebou sádrové modely vlastního chrupu (poctivě otisknuté a poctivě odlité) a celý workshop se pro Vás stane ještě zábavnějším!


Pan doktor Jiří Zvolánek se specializuje v okluzi, funkci a protetice, a to jak v té fixní, tak v protetice snímatelné. Dále je jeho významným zájmem estetické zubní ošetření, smile design a vše s těmito oblastmi spojené.