Preparace, otiskování a cementace ve fixní protetice

Základem kvalitní fixní protetiky je umět dobře napreparovat, otisknout, zaregistrovat skus nebo mezičelistní vztahy, zhotovit kvalitní provizorium a nakonec samozřejmě poctivě nacementovat a vyartikulovat náhradu. Tímto vším se zabýváme v tomto dvoudenním intenzivním kurzu.

Kurz je podporován firmou DMG, s jejíž produkty dlouhodobě pracujeme v naší zubní praxi a s jejíž produkty budeme pracovat i v rámci kurzu.

Co: Dvoudenní intenzivní praktický kurz pro 8 účastníků, praxe v zubních ordinacích na fantomech Frasaco na 4 křeslech.

Pro koho: pro zubní lékařky/ lékaře, pro studentky i studenty zubního lékařství

Určeno všem, kteří se chtějí naučit a také upevnit velmi poctivé základy ve fixní protetice. Specielně doporučujeme absolventům a mladým zubním lékařům, ale i ostatním, kdo jsou jako my mínění, že pouze na kvalitních základech se dá dobře stavět.

Kdy: 9. a 10. září 2017 (jedná se o sobotu a neděli, v sobotu začátek v 8.30 ráno, konec v cca 18 hodin, v neděli začátek v 9 hodin ráno, konec v cca 17 hodin)

Kde: zubní ordinace ZvolanekDental s.r.o., Alej Svobody 55, 32300 Plzeň (vedle supermarketu Albert)

Za kolik: 9680 Kč včetně DPH (4 000 Kč plus DPH za den)

(platba po obdržení faktury, do 28 dní před zahájením kurzu je možno účast zrušit a bude navrácen celý účastnický poplatek, při zrušení méně než 28 dní před zahájením je poplatek nevratný, lze ale na kurz poslat náhradníka)

Pořadatel: KalkoCzech s.r.o., Alej Svobody 55, 32300 Plzeň, IČ: 28960050, DIČ: CZ28960050

Obsah praktického kurzu: v kurzu se věnujeme základům fixní protetiky, máme krátké teoretické úvody, pak následuje praxe

 • příprava na zhotovení razidlových provizorií
 • preparace na korunku
 • preparace na fazetu vestibulární i s otevřením aproximálně
 • preparace na inlay a onlay
 • zhotovení přesných provizorií a jejich funkční a estetická úprava
 • gingivální management
 • zhotovení dimensionálně stabilního otisku (otisk by měl být perfektní kopií situace v ústech, opravdovou 3D kopií, krok po kroku jak na to)
 • maximální interkuspidace MIP - jak přesně a spolehlivě registrovat
 • pár slov o funkci a centric relation CR
 • cementace korunky konvenčním způsobem
 • cementace fazety, inlaye nebo onlaye adhezivně
 • artikulace náhrady

Pan doktor Jiří Zvolánek se specializuje v okluzi, funkci a protetice, a to jak v té fixní, tak v protetice snímatelné. Dále je jeho významným zájmem estetické zubní ošetření, smile design a vše s těmito oblastmi spojené.