Teleskopické snímatelné náhrady na zubech a implantátech

Svoji první teleskopickou náhradu jsem zhotovil v roce 2006. Pamatuji si, že pacientka se jmenovala Sidonia a byla moc prima. Abychom tu práci udělali co nejlépe, poslal jsem svého technika na individuelní kurz ke “zkušenému” školiteli. A v rámci kurzu pak byla zhotovovena i práce pro zmíněnou pacientku. Bohužel technik přivezl něco, co teleskopy připomínalo pouze vzdáleně, s velmi malou frikcí. Ale protože jsme zvládli udělat výborně skus a estetika byla taky prima, paní byla spokojena. Od té doby jsem zhotovil více než 450 prací jak na zubech, implantátech, nebo prací kombinovaných. A postupně spolupracoval s 5 techniky, kteří teleskopické náhrady dělali. Nakonec jsem zakotvil zpátky u Bedi, u technika, se kterým jsem teleskopy začal a který se se mnou podílí i na této přednášce. Tento druh náhrady děláme několikrát za měsíc a baví nás to.

Velmi praktická přednáška o teleskopech. Vše o teleskopech na zubech, o teleskopech na implantátech i o kombinacích obojího. Vše z ordinačního i laboratorního postupu, abyste věděli, jak na to.

Teleskopické snímatelné náhrady na zubech a implantátech

 

Pro všechny zubní lékařky a lékaře a pro všechny zubní techničky a techniky, kteří si myslí, že snímatelná protetika není k zahození.

 

Svoji první teleskopickou náhradu jsem zhotovil v roce 2006. Pamatuji si, že pacientka se jmenovala Sidonia a byla moc prima. Abychom tu práci udělali co nejlépe, poslal jsem svého technika na individuelní kurz ke “zkušenému” školiteli. A v rámci kurzu pak byla zhotovovena i práce pro zmíněnou pacientku. Bohužel technik přivezl něco, co teleskopy připomínalo pouze vzdáleně, s velmi malou frikcí. Ale protože jsme zvládli udělat výborně skus a estetika byla taky prima, paní byla spokojena. 

 

Od té doby jsem zhotovil více než 450 prací jak na zubech, implantátech, nebo prací kombinovaných. A postupně spolupracoval s 5 techniky, kteří teleskopické náhrady dělali. Nakonec jsem zakotvil zpátky u Bedi, u technika, se kterým jsem teleskopy začal a který se se mnou podílí i na této přednášce. Tento druh náhrady děláme několikrát za měsíc a baví nás to.

 

Rád bych Vám velmi prakticky představil své znalosti a zkušenosti na tomto poli zubního lékařství. Bude to vše o teleskopech na zubech, o teleskopech na implantátech i o kombinacích obojího. Vše z ordinačního i laboratorního postupu, abyste věděli, jak na to.

 

Pokud Vás tedy toto téma zajímá, rád Vás uvidím v Praze na mé velmi praktické přednášce

v sobotu 18. června 2022.

 

Přednáška obsahuje množství obrazové dokumentace ve formě videí, fotek a vysvětlení postupů krok po kroku.

 

Co: přednáška o teleskopických náhradách jak ze strany zubního lékaře, tak zubního technika

 

Pro koho: pro zubní lékařky/ lékaře, pro zubní techničky/ techniky, pro studentky a studenty zubního lékařství

 

Kdy: sobota 18. června 2022 (prezence od 8 hodin, začátek v 9 hodin, konec v cca 16.30 hodin) 

 

Kde: Kongresové centrum hotelu Olšanka, Táboritská 23/1000, 13000 Praha 3

 

Za kolik: 7260 Kč včetně DPH zubní lékařka/ lékař, zubní technička/ technik, 3630 Kč včetně DPH studentka/ student zubního lékařství

(platba po obdržení faktury, při zrušení účasti do 18. května 2022 bude navrácen celý účastnický poplatek, při zrušení od 19. května do 3. června 2022 bude účtován storno poplatek 50% z ceny přednášky, při zrušení od 4. června do 18. června 2022 bude účtován storno poplatek 100% z ceny přednášky, v případě zrušení je možné jmenovat jiného účastníka)

 

Cena obsahuje kurzovné, občerstvení o přestávkách a oběd, hand-out z přednášky v digitální 

formě a DPH.

 

Pořadatel: KalkoCzech s.r.o., Alej Svobody 55, 32300 Plzeň, IČ: 28960050, DIČ: CZ28960050

 

Bude zažádáno o bodové ohodnocení ČSK.

 

 

Obsah přednášky

 

co jsou teleskopy

indikace těchto náhrad

výhody a nevýhody teleskopů

srovnání s jinými snímatelnými náhradami

historie, přítomnost a budoucnost teleskopů

 

 

ručně dělané vs. frézované (od lití přes galvano k frézování a CAD/CAM)

sestavení a konstrukce

primární korunka

sekundární korunka

samostatný sekundár i jako součást konstrukce 

terciár samostatný, lepený nebo letovaný k sekundárům

 

 

materiály používané na teleskopy - Au, CoCr, Zr, PEEK

plastové vložky a zlepšovače frikce

materiály používané na zuby/ fazetování

materiály používané na baze

 

 

teleskopy na zubech postup

studijní otisky a plán

předléčba

preparace, jak moc preparovat

devitalizace a čep - výhody a nevýhody

otisk krok po kroku

provizorium ordi/ lab, dosazení protézy

registrace mezičelistních vztahů

primáry, otisk přes ně v individuelní lžíci

COVS pomocí CR destičky

ZZVV

obličejový oblouk

zhotovení sekundárů eventuelně terciáru v laboratoři

ZZVV zkouška na konstrukci

jak to zkoušet, aby to drželo pohromadě, aby zkouška stála za to

definitivní zhotovení v laboratoři

odevzdání - jak zkoušet definitivní práci

odevzdání . jak cementovat/ nasazovat

artikulace práce nebo remontáž v laboratoři

nácvik snímání a nasazování - směr a postup

uvolnění frikce v ordinaci i laboratoři

 

teleskopy na implantátech postup

od extrakce po provizorní protézu

jak zhotovujeme provizorní protézu

zavedení implantátů

podložení protézy, doartikulování

odhalení implantátů, vhojovací válečky

znovu podložení protézy

otisk na individuelní lžíci, co má zachytit

za ca 4-6 týdnů dle hojení definitivní otisk

postup úpravy lžíce a celého otisku

COVS na implantátech pomocí CR destičky a GCBC 

ZZVV přes vhojovací válečky

primáry, sekundáry a terciární konstrukce

přenosové klíče

jak zajistit, že terciáru v ústech se sekundáry

ZZVV na konstrukci 

definitivní zhotovení 

artikulace v laboratoři 

odevzdání, nasazení, přenosové klíče, dosazení

artikulace v ordinaci 

nácvik snímání a nasazování - směr a postup

uvolnění frikce v ordinaci i laboratoři

 

 

teleskopy kombinovaná práce postup

od extrakce zubů po provizorní protézu, můstek nebo kombinaci obojího

zavedení implantátů

podložení protézy, doartikulování

odhalení implantátů, vhojovací válečky

znovu podložení protézy

otisk na individuelní lžíci, co má zachytit

dle hojení definitivní otisk

postup úpravy lžíce a celého otisku 

CRVS CR destičkou a GCBC

zachytíme výšku (dle provizoria nebo úprava), střed, délku, překus 

ZZVV přes vhojovací válečky a zuby

primáry, sekundáry a terciární konstrukce

přenosové klíče

slepení terciáru v ústech se sekundáry

ZZVV na terciární konstrukci 

definitivní zhotovení 

technik artikuluje statiku, dynamiku v lateropulzích a v protruzi

odevzdání, nasazení, přenosové klíče, dosazení

artikulace statiky, dynamiky v lateropulzích a v protruzi

nácvik snímání a nasazování - směr a postup

uvolnění frikce v ordinaci i laboratoři

 

laboratorní fáze detailně

 

okluze a teleskopy

centric relation CR vs. maximální interkuspidace MIP

různé druhy registrací v CR 

registrace přes zuby i přes implantáty

protéza vs. teleskopy

teleskopy vs. teleskopy

teleskopy vs. zuby

 

primární ZZVV

 

primáry výroba

frézování

odlití 

doupravení a dosazení primáru

 

tvorba modelu s primáry

frézovací model

frézování jak na to

tvorba sekundáru

opracování a dosazení sekundáru

jak je to s frikcí

 

zhotovení terciáru nebo je již součástí sekundárů

jak spojujeme

 

ZZVV - wax-up nebo zuby

 

zhotovení zubů - kompozitní “press”, vrstvení nebo lepení zubů

kde si můžeme dovolit lepit zuby a které zuby jsou vhodné - zkušenosti

které zuby kde použít 

 

doupravení, leštění, artikulace

 

remontáž

 

po odevzdání

uvolnění frikce laboratorní  

uvolnění frikce ordinační  

jak se o náhradu starat sám vs. ordinace

zubní hygiena

 

podložení náhrady

 

opravy a řešení problémů 

odlomení zubu nebo fazety

spadlý primár

odlomený pahýl i s primárem - čep pod primár

moc vysoká frikce

moc nízká frikce

prasklá náhrada

nutnost vytrhnout zub nesoucí náhradu

možnost úpravy náhrady od můstku po protézu - kde to jde a kde ne