Umění celkových protéz 2021 ONLINE & LIVE

Tato přednáška o celkových protézách bude trochu jiná. Bude obsahovat jak teorii, tak velmi mnoho fotek a video nahrávek. Hlavně ale bude obsahovat LIVE vstupy přímo z mé ordinace, kde budu na pacientovi ukazovat některé rozhodující kroky při tvorbě protézy, zvláště té dolní. A přinese obsah obohacený o nové praktické znalosti a zkušenosti, o nové pacientské případy.

Celkové protézy, které skvěle sají a komfortně koušou.

Umění celkových protéz 2021 ONLINE & LIVE

 

Tato přednáška o celkových protézách bude trochu jiná. Bude obsahovat jak teorii, tak velmi mnoho fotek a video nahrávek. Hlavně ale bude obsahovat LIVE vstupy přímo z mé ordinace, kde budu na pacientovi ukazovat některé rozhodující kroky při tvorbě protézy, zvláště té dolní.

A přinese obsah obohacený o nové praktické znalosti a zkušenosti, o nové pacientské případy.

 

Tato ONLINE & LIVE přednáška Vám ukáže můj ucelený protokol celkových protéz, který jsem dal dohromady na základě toho, co jsem se osobně naučil od prof. Alexandera Gutowského, od pana doktora Jiro Abeho, od Waltera F. Turbyfilla a od Josepha Massada.

 

V této přednášce se ještě více zaměříme na dolní protézu, na to, jak udělat, aby kvalitně sála a byla stabilní. Na to, jak si poradit v jednodušších i složitých situacích.

 

Pokud Vás tedy zajímá, jak na celkové protézy, které výborně sají a komfortně koušou, popíši Vám svůj postup v celodenní ONLINE & LIVE přednášce v sobotu 23. října 2021 na platformě ZOOM. Přednáška obsahuje množství obrazové dokumentace ve formě videí, fotek a vysvětlení postupů krok po kroku.

 

Co: přednáška o celkových protézách jak ze strany zubního lékaře, tak zubního technika

 

Pro koho: pro zubní lékařky/ lékaře, pro zubní techničky/ techniky, pro studentky a studenty zubního lékařství

 

Kdy: sobota 23. října 2021 (prezence od 8 hodin, začátek v 9 hodin, konec v cca 17 až 18 hodin, podle průběhu LIVE vstupů) 

 

Kde: platforma ZOOM www.zoom.us (přístupové informace včetně návodu na použití ZOOM od nás dostanete s dostatečným předstihem před přednáškou)

 

Za kolik: 6050 Kč včetně DPH zubní lékařka/ lékař, zubní technička/ technik, 3025 Kč včetně DPH studentka/ student zubního lékařství; v případě přihlášení více kolegů z jedné ordinace/ laborky, poskytneme slevu 50% na každého dalšího účastníka

(platba po obdržení faktury, při zrušení účasti do 23. září 2021 bude navrácen celý účastnický poplatek, při zrušení od 24. září do 9. října 2021 bude účtován storno poplatek 50% z ceny přednášky, při zrušení od 10. října do 23. října 2021 bude účtován storno poplatek 100% z ceny přednášky, v případě zrušení je možné jmenovat jiného účastníka)

 

Cena obsahuje kurzovné, hand-out z přednášky v digitální formě, přístup k záznamu v délce 

1 měsíc po skončení přednášky a DPH.

 

Pořadatel: KalkoCzech s.r.o., Alej Svobody 55, 32300 Plzeň, IČ: 28960050, DIČ: CZ28960050

 

Bude zažádáno o bodové ohodnocení ČSK.

 

Obsah přednášky

 

 1. co jsou celkové protézy a kde jsou v ČR 
 2. možnosti celkových protéz - estetika, funkce
 3. indikace celkových protéz
 4. moji učitelé a jejich postupy - Gutowski, Massad, Turbyfill, Abe

 

 1. základy celkových protéz - špičkový funkční otisk a okluze

 

 1. základní zhodnocení protézního lože
 2. protézní lože horní čelisti
 3. protézní lože dolní čelisti

 

 1. výchozí situace - staré protézy, vlastní zuby, provizorní protézy
 2. šuplera dle Gutowski a měření protéz 
 3. standartní hodnoty v postavení zubů v protézách

 

 1. primární otisk na individuelní lžíci
 2. jaká lžíce se má použít - standart vs. Gutowski Löffel vs. FCB tray
 3. jaký materiál použít

 

 1. příprava modelu na individuelní lžíci
 2. materiály na individuelní lžíce
 3. tvorba individuelní lžíce krok po kroku
 4. jak má vypadat individuelní lžíce

 

 1. sekundární definitivní funkční otisk
 2. co do něj chceme zachytit a jak
 3. kontrola kvality lžíce
 4. funkční pohyby otisk HČ
 5. funkční pohyby otisk DČ
 6. postup definitivního otisku krok po kroku
 7. materiály vhodné pro definitivní funkční otisk 
 8. protlačení - kde a jak moc vadí

 

 1. odlití modelu na definitivní náhradu
 2. kyveta SAM a odlití krok po kroku
 3. alternativy odlití modelu

 

 1. šablona dle Gutowski
 2. centric tray a použití dle Abe a BPS
 3. registrace mezičelistních vztahů
 4. centric relation CR obecně
 5. CR dle Gutowski šablon
 6. CR dle metody šípového hrotu

 

 1. určení výšky skusu 
 2. fonetika a výška skusu

 

 1. primární centrik CR registrát
 2. definitivní centrik CR registrát

 

 1. obličejový oblouk je opravdu velmi důležitý
 2. precizní zaartikulování
 3. výběr zubů 
 4. stavění zubů - estetická pravidla
 5. stavění zubů - funkční pravidla
 6. stavění zubů - materiály a pomůcky

 

 1. zkouška v ústech - estetika, fonetika, funkce

 

 1. materiály pro protézy
 2. zuby do protéz

 

 1. zhotovení v laboratoři
 2. licí metody
 3. zakyvetování
 4. manuelní presování
 5. přístrojové presování

 

 1. úprava, dokončení, leštění

 

 1. remontáž - co to je a proč se dělá
 2. remontáž krok po kroku

 

 1. odevzdání náhrady a poučení
 2. další možné remontáže

 

 1. provizorní protéza a její výroba v mé ordinaci 

 

 1. řešení problémů
 2. řešení otlaků 
 3. špatný skus
 4. uvolňování protézy
 5. úprava bublin v protéze

 

 1. péče o protézy v krátkodobém i dlouhodobém horizontu