Umění celkových protéz

Tato přednáška volně navazuje na moji přednášku o protézách ze září 2018 v Brně. A přináší obsah obohacený o další praktické znalosti a zkušenosti.

Dříve jsem v oblasti protéz nevěděl kudy kam, jak jeden krok navazuje na druhý, měl jsem hrůzu z toho, co přijde z laboratoře. A ani jsem nevěděl, když už to fungovalo dobře, proč tomu tak je. Teď už to vím!

V posledních letech jsem se výrazně zaměřil na celkové protézy. Pacientů jsem na ně dříve tolik neměl, ale když už nějaká podobná práce přišla, podlehl jsem vždy pocitu zoufalství. Nevěděl jsem kudy kam, jak jeden krok navazuje na druhý, měl jsem hrůzu z toho, co přijde z laboratoře. A ani jsem nevěděl, když už to fungovalo dobře, proč tomu tak je. Proto jsem začal před cca 8 lety na-vštěvovat kurzy velkých jmen v oblasti protéz zvláště v Německu a USA a pomalu se učil. Od prof. Alexandera Gutowského, od Josepha Massada, od Waltera F. Turbyfilla a nyní od Jiro Abeho z Japonska. Abych ten proces opravdu uměl, začal jsem protézy vyrábět i jako zubní technik, každý krok byl dělán i v laboratoři mýma rukama.

Sice mi všechno toto zabíralo a zabírá mnoho a mnoho času, ta investice se ale vyplatila. Dnes nejenom že chápu, o čem celkové protézy jsou, jak je udělat tak, aby byly stabilní a sály, ale také už konečně učím tomuto procesu zubní techniky.

Pokud Vás tedy zajímá, jak na celkové protézy, které výborně sají a komfortně koušou, popíši Vám svůj postup v celodenní přednášce 24. května 2019 v Plzni. Přednáška obsahuje množství obra-zové dokumentace ve formě videí, fotek a vysvětlení postupů krok po kroku.

Co: přednáška o celkových protézách jak ze strany zubního lékaře, tak zubního technika

Pro koho: pro zubní lékařky/ lékaře, pro zubní techničky/ techniky, pro studentky a studenty zub-ního lékařství

Kdy: 24. května 2019 (prezence od 8 hodin, začátek v 9 hodin, konec v cca 16.30 hodin)

Kde: Primavera Hotel & Congress centre, Nepomucká 1058/128, 32600 Plzeň

Za kolik: 4235 Kč včetně DPH zubní lékařka/ lékař, zubní technička/ technik, 2117,50 Kč včetně DPH studentka/ student zubního lékařství

(platba po obdržení faktury, faktury budou vystavovány od druhé poloviny ledna 2019, při zrušení účasti do 26. dubna 2019 bude navrácen celý účastnický poplatek, při zrušení od 27. dubna do 10. května 2019 bude účtován storno poplatek 50% z ceny přednášky, při zrušení od 11. května do 24. května 2019 bude účtován storno poplatek 100% z ceny přednášky, v případě zrušení je možné jmenovat jiného účastníka)

Cena obsahuje kurzovné, občerstvení o přestávkách, oběd a DPH.

Pořadatel: KalkoCzech s.r.o., Alej Svobody 55, 32300 Plzeň, IČ: 28960050, DIČ: CZ28960050

Bude zažádáno o bodové ohodnocení ČSK a KZT.

Obsah přednášky:

 • 1. co jsou celkové protézy a kde jsou v ČR
 • 2. možnosti celkových protéz - estetika, funkce
 • 3. indikace celkových protéz
 • 4. moji učitelé a jejich postupy - Gutowski, Massad, Turbyfill, Abe
 • 5. základy celkových protéz - špičkový funkční otisk a okluze
 • 6. základní zhodnocení protézního lože
 • 7. protézní lože horní čelisti
 • 8. protézní lože dolní čelisti
 • 9. výchozí situace - staré protézy, vlastní zuby, provizorní protézy
 • 10. šuplera dle Gutowski a měření protéz
 • 11. standartní hodnoty v postavení zubů v protézách
 • 12. primární otisk na individuelní lžíci
 • 13. jaká lžíce se má použít - standart vs. Gutowski Löffel vs. FCB tray
 • 14. jaký materiál použít
 • 15. příprava modelu na individuelní lžíci
 • 16. materiály na individuelní lžíce
 • 17. tvorba individuelní lžíce krok po kroku
 • 18. jak má vypadat individuelní lžíce
 • 19. sekundární definitivní funkční otisk
 • 20. co do něj chceme zachytit a jak
 • 21. kontrola kvality lžíce
 • 22. funkční pohyby otisk HČ
 • 23. funkční pohyby otisk DČ
 • 24. postup definitivního otisku krok po kroku
 • 25. materiály vhodné pro definitivní funkční otisk
 • 26. protlačení - kde a jak moc vadí
 • 27. odlití modelu na definitivní náhradu
 • 28. kyveta SAM a odlití krok po kroku
 • 29. alternativy odlití modelu
 • 30. šablona dle Gutowski
 • 31. centric tray a použití dle Abe a BPS
 • 32. registrace mezičelistních vztahů
 • 33. CR obecně
 • 34. CR dle Gutowski šablon
 • 35. CR dle metody šípového hrotu
 • 36. určení výšky skusu
 • 37. fonetika a výška skusu
 • 38. primární centrik CR registrát
 • 39. definitivní centrik CR registrát
 • 40. obličejový oblouk je opravdu velmi důležitý
 • 41. precizní zaartikulování
 • 42. výběr zubů
 • 43. stavění zubů - estetická pravidla
 • 44. stavění zubů - funkční pravidla
 • 45. stavění zubů - materiály a pomůcky
 • 46. zkouška v ústech - estetika, fonetika, funkce
 • 47. materiály pro protézy
 • 48. zuby do protéz
 • 49. zhotovení v laboratoři
 • 50. licí metody
 • 51. zakyvetování
 • 52. manuelní presování
 • 53. přístrojové presování
 • 54. úprava, dokončení, leštění
 • 55. remontáž - co to je a proč se dělá
 • 56. remontáž krok po kroku
 • 57. odevzdání náhrady a poučení
 • 58. další možné remontáže
 • 59. provizorní protéza a její výroba v mé ordinaci
 • 60. řešení problémů
 • 61. řešení otlaků
 • 62. špatný skus
 • 63. uvolňování protézy
 • 64. úprava bublin v protéze
 • 65. péče o protézy

Pan doktor Jiří Zvolánek se specializuje v okluzi, funkci a protetice, a to jak v té fixní, tak v protetice snímatelné. Dále je jeho významným zájmem estetické zubní ošetření, smile design a vše s těmito oblastmi spojené.