Umění celkových protéz live patient kurz březen 2022

Celkové protézy jsem nikdy neměl rád, ale pacienti je občas prostě potřebují, jinou volbu nemají. Díky intenzivnímu vzdělávání u těch největších světových odborníků jsem se ale dokázal naučit jak ně, aby skvěle držely, sály a k tomu ještě komfortně kousaly. Dal jsem dohromady protokol toho nejlepšího od prof. dr. Alexandera Gutowského, od dr. Jiro Abeho, ovlivněn jsem i dr. Walter F. Turbyfillem a dr. Josephem Massadem. Takže pokud Vás toto téma zajímá, zvu Vás na tento komorní kurz pro 9 účastníků, kde vše probereme, ošetříme pacienta a kde se Vám budu moci individuelně věnovat.

Chcete zvládnout celkové protézy, abyste z nich měli Vy i pacient opravdu radost?

Třídenní live patient kurz, ve kterém ošetřím pacienta horní a dolní "suction denture" protézou od A do Z, provedena a probrána bude celá ordinační i laboratorní fáze. Navíc uvidíte několik dalších pacientů, kteří mají od nás zhotovené celkové protézy a projdeme jejich ošetření.

Protokol je sestaven z toho toho nejlepšího od prof. dr. Alexandera Gutowského, od dr. Jiro Abeho, ovlivněn jsem i dr. Walter F. Turbyfillem a dr. Josephem Massadem. Doplněn je i o mé zkušenosti s tímto ošetřením.

Takže pokud Vás toto téma zajímá, zvu Vás na tento komorní kurz pro 9 účastníků, kde vše probereme, ošetříme pacienta a kde se Vám budu moci individuelně věnovat. 

Co: třídenní live patient kurz o celkových protézách jak ze strany zubního lékaře, tak zubního technika

Pro koho: pro zubní lékařky/ lékaře, pro zubní techničky/ techniky

Kdy: 24. až 26. března 2022 (začátek v 8.30 hodin, konec každý den v cca 17 hodin, v sobotu v cca 15 hodin)

Kde: Zubní ordinace ZvolanekDental s.r.o., Alej Svobody 55, 32300 Plzeň

Za kolik: 42000 Kč zubní lékařka/ lékař, zubní technička/ technik

Cena obsahuje kurzovné, občerstvení o přestávkách, oběd, páteční společnou večeři a detailní podklady pro zhotovení celkové protézy.

Pořadatel: AleneCzech s.r.o., Alej Svobody 55, 32300 Plzeň, IČ: 08864128

Obsah live patient kurzu - tedy vše prakticky na pacientovi:

 • 1. co jsou celkové protézy a kde jsou v ČR
 • 2. možnosti celkových protéz - estetika, funkce
 • 3. indikace celkových protéz
 • 4. moji učitelé a jejich postupy - Gutowski, Massad, Turbyfill, Abe
 • 5. základy celkových protéz - špičkový funkční otisk a okluze
 • 6. základní zhodnocení protézního lože
 • 7. protézní lože horní čelisti
 • 8. protézní lože dolní čelisti
 • 9. výchozí situace - staré protézy, vlastní zuby, provizorní protézy
 • 10. šuplera dle Gutowski a měření protéz
 • 11. standartní hodnoty v postavení zubů v protézách
 • 12. primární otisk na individuelní lžíci
 • 13. jaká lžíce se má použít - standart vs. Gutowski Löffel vs. FCB tray
 • 14. jaký materiál použít
 • 15. příprava modelu na individuelní lžíci
 • 16. materiály na individuelní lžíce
 • 17. tvorba individuelní lžíce krok po kroku
 • 18. jak má vypadat individuelní lžíce
 • 19. sekundární definitivní funkční otisk
 • 20. co do něj chceme zachytit a jak
 • 21. kontrola kvality lžíce
 • 22. funkční pohyby otisk HČ
 • 23. funkční pohyby otisk DČ
 • 24. postup definitivního otisku krok po kroku
 • 25. materiály vhodné pro definitivní funkční otisk
 • 26. protlačení - kde a jak moc vadí
 • 27. odlití modelu na definitivní náhradu
 • 28. kyveta SAM a odlití krok po kroku
 • 29. alternativy odlití modelu
 • 30. šablona dle Gutowski
 • 31. centric tray a použití dle Abe a BPS
 • 32. registrace mezičelistních vztahů
 • 33. CR obecně
 • 34. CR dle Gutowski šablon
 • 35. CR dle metody šípového hrotu
 • 36. určení výšky skusu
 • 37. fonetika a výška skusu
 • 38. primární centrik CR registrát
 • 39. definitivní centrik CR registrát
 • 40. obličejový oblouk je opravdu velmi důležitý
 • 41. precizní zaartikulování
 • 42. výběr zubů
 • 43. stavění zubů - estetická pravidla
 • 44. stavění zubů - funkční pravidla
 • 45. stavění zubů - materiály a pomůcky
 • 46. zkouška v ústech - estetika, fonetika, funkce
 • 47. materiály pro protézy
 • 48. zuby do protéz
 • 49. zhotovení v laboratoři
 • 50. licí metody
 • 51. zakyvetování
 • 52. manuelní presování
 • 53. přístrojové presování
 • 54. úprava, dokončení, leštění
 • 55. remontáž - co to je a proč se dělá
 • 56. remontáž krok po kroku
 • 57. odevzdání náhrady a poučení
 • 58. další možné remontáže
 • 59. provizorní protéza a její výroba v mé ordinaci
 • 60. řešení problémů
 • 61. řešení otlaků
 • 62. špatný skus
 • 63. uvolňování protézy
 • 64. úprava bublin v protéze
 • 65. péče o protézy